Disclaimer

Deze website is een uitgave van Lilolux

Lilolux Disclaimer: Ondanks de zorg waarmee deze website is samengesteld is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, als gevolg van ontwikkelingen of gewijzigde inzichten moet worden herzien of aangevuld. Lilolux kan daarom geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Lilolux garanderen dat adviezen en strategieën toepasbaar zijn op elk afzonderlijk geval. Lilolux streeft naar permanente toegankelijkheid van de website.

Niettemin behoudt Lilolux zich het recht voor om de website zonder aankondiging tijdelijk of definitief buiten gebruik te stellen. Eventuele aansprakelijkheid wegens schade wordt afgewezen. Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Lilolux en/of de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen (o.a. ZIX Art). Een ieder die toegang heeft verkregen tot de website van Lilolux wordt geacht kennis te hebben genomen van het vorenstaande.

Deze disclaimer op Lilolux.nl is het laatst gewijzigd op 01 oktober 2023. Voor meer informatie over de Lilolux policy kun je onze Privacyverklaring bekijken, of bekijk de Algemene Voorwaarden die we bij Lilolux hanteren. Je kunt ons ook altijd bereiken via fotokunst@lilolux.nl.